Паулo Коелю и спирането на цигарите

Posted on 07 February 2011 by nicofree

Колко точно е важно да помогнете на някой, който иска да спре цигарите и не знае как да го направи?

Една статия – призив, за всички тези ,които искат да спрат цигарите и знаят какво е необходимо да се направи, да бъдат в помощ на всеки, който явно се нуждае от помощ.

Преди известен брой години, когато бях съвсем необуздан младеж, който си въобразяваше, че света е устроен за негово забавление, попаднах на книгите на Коелю.

Всъщност „попаднах ”не е съвсем точна дума. По онова време бях в така наречения период „между две връзки”, или казано съвсем просто – търсех си гадже.

След известни проучвания, които провеждах на познатите за целта места – клубове, кръчми и другарски сбирки – установих, че голяма част от момичетата обичат да казват, че четат Паулo Коелю. Воден от убеждението, че трябва да опознаеш отсрещната страна, в случая момичетата, аз се задълбах сериозно в творчеството на този човек. И така моите познания в областта на „Коелю” станаха интересен инструмент за предизвикване на интерес от страна на момичетата, но и непресъхващ източник на шеги и закачки, от страна на моите приятели.

Защо ви говоря за всичко това? Няма сега да започна да правя задълбочени анализи на творбите на  този добре продаван писател. Но там аз, за себе си намерих няколко много интересни послания, които тогава ми направиха много силно впечатление. И без да си давам усилие, установявам, че едно от тези послания, на които съм обърнал внимание тогава, постепенно е оформило част от битието ми на човек и разбирането ми за живота.

Най-важното послание за мен винаги е останало това, че:

Aко си решил да помогнеш на някой в нужда, не трябва да си поставяш въпроса за смисъла на помощта.

Конкретната случка от една от книгите, разказвам по спомени:

Буря в океана, и силно вълнение са изхвърлили на брега хиляди морски звезди. Те седят на сухо и няма как да се върнат в океана, обречени са на смърт. Но едно малко момче, тича по брега, взима една по една морски звезда и ги хвърля обратно в морето. Един възрастен човек го пита: „Защо ги хвърляш обратно? Толкова много са на брега, не можеш да ги хвърлиш всичките в морето? Какво значение имат твоите усилия?”

На което момчето отговаря:

„Моите усилия имат значение! Точно за тази морска звезда, която хвърлям в морето, моите усилия имат значение.”

Помощта има две страни, от едната страна се дава, но от друга се получава.

За това е и моето кратко послание днес:

Когато сте сигурни, че някой се нуждае от помощ за да спре цигарите, подкрепете го! Окуражете го! Подайте му ръка, или чистосърдечен съвет, ако ви го поиска.

Дори да не сте сигурни как ще бъде приета помощта ви, опитайте, защо тази помощ може да се окаже от огромно значение за живота, не само за този на който помогнете, а и за вашия живот.

Понякога и аз се чувствам като онова момче, което тича по брега, но може да помогне само на няколко, които имат нужда от помощ.

Време е да направим нещо по въпроса!

Comments are closed.