Студена пуйка

Posted on 11 October 2010 by admin

Наричат го “Студена пуйка”. Или “Cold turkey”. Означва да спрете с употребата на някакъв наркотик изведнъж, от раз, отмах :о) Без заместителна терапия. Употребява се и за спирането на цигарите. Тайната, която често крият от вас е, че 80% от спрелите да пушат, използват точно този метод. Ка става тоя номер, а?

Comments are closed.